Belediyeler

 

  • Belediye Tüketim Vergisi kontrolü ve eksik ödenen bedellerin tespiti
  • GES ve çöpten elektrik üretimine ilişkin yatırımcı temini, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi