Elektrik Dağıtım Şirketleri

 

 1. Planlama ve Projelendirme
 • 5 ve 10 yıllık master planların hazırlanması
 • Yıllık yatırım planının hazırlanması
 • Master projelerin yapılması
 • Elektrik dağıtım projelerinin yapılması
 • Enerji nakil hatlarının projelerinin yapılması
 • Drone ve lidar kamera ile ENH güzergâh tespiti ve koordinat alım işi
 1. Yatırımlar
 • Şebeke yapımına ilişkin kontrollük ve müşavirlik hizmetleri
 • Geçici ve kesin kabulün yaptırılması
 1. AR-GE
 • Ar-ge projeleri hazırlanması
 • Ar-ge genişletme projelerinin yürütülmesi