Organize Sanayi Bölgeleri - OSB

 

  • OSB Dağıtım tarifesinin hazırlanması
  • OSB Dağıtım Lisansının alınması
  • TEİAŞ veya İlgili Dağıtım Şirketi nezdinde gerekli müracaatın yapılarak Bağlantı Görüşünün alınması
  • TEİAŞ veya İlgili Dağıtım Şirketi nezdinde Bağlantı anlaşmasının yapılması
  • TEİAŞ veya İlgili Dağıtım Şirketi ile Sistem Kullanım Anlaşması yapılması
  • EPİAŞ’a tüzel kişilik kayıtlarının yapılması ve sonraki iş süreçlerinde danışmanlık yapılması
  • Lisans alınması sonrasında OSB elektrik işletmesinin koordinasyonu (teknik eleman, muhasebe ile koordinasyon,  fatura programı temini, alet edevat temini vb.), OSB elektrik işletmesinin işleyişi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Elektrik sektörü ile ilgili her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin verilmesi