Üretim Santralleri

​​​​​​​

 1. Ticari işletmeye geçmeden önceki döneme ilişkin;
 • Önlisans ve lisansın alınması
 • Elektrik sektörü ile ilgili Resmi kurum ve kuruluşlardaki her türlü yazışmaların yapılması ve takibi
 • Yüksek gerilim ve orta gerilim elektrik bağlantı şebekelerinin projelerinin yaptırılması ve onaylattırılması
 • Elektrik dağıtım ve iletim tesislerine ilişkin satın alma birimlerine danışmanlık yapılması (şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, ihale sürecinde teknik destek verilmesi vb.)
 • Elektrik tesislerinin yapımına ilişkin saha kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin verilmesi
 • Geçici ve kesin kabullerin yaptırılması
 • EPDK, ETKB, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, EPİAŞ, Dağıtım Şirketleri ve diğer tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler nezdinde tüm iş ve işlemlerinin takibi ve temsilciliğinin yapılması
 • Elektrik sektörü ile ilgili her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin verilmesi
 1. Ticari işletmeye geçtikten sonraki döneme ilişkin;
 • Santral işletimine ilişkin elektrik piyasası danışmanlığı
 • Dengeleme hizmetleri
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santraller için karbon emisyonu sertifikası ile ilgili, validasyon, verifikasyon ve sertifika ticareti
 • Üretim santrali devretmek veya edinmek isteyen yatırımcılar için fizibilite, raporlama ve finans temini
 • EPDK, ETKB, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, EPİAŞ, Dağıtım Şirketleri ile özel şirketler nezdinde tüm iş ve işlemlerinin takibi ve temsilciliğinin yapılması
 • Elektrik sektörü ile ilgili her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin verilmesi